tisp

tiny lisp
git clone git://edryd.org/tisp
Log | Files | Refs | README | LICENSE

main.c (1717B)


   1 /* See LICENSE file for copyright and license details. */
   2 #include <libgen.h>
   3 #include <signal.h>
   4 #include <stdarg.h>
   5 #include <stdio.h>
   6 #include <stdlib.h>
   7 #include <string.h>
   8 
   9 #include "tisp.h"
   10 #ifndef TIB_DYNAMIC
   11 # include "tibs.tsp.h"
   12 	tsp_include_tib(math);
   13 	tsp_include_tib(io);
   14 	tsp_include_tib(os);
   15 	tsp_include_tib(string);
   16 #endif
   17 
   18 int
   19 main(int argc, char *argv[])
   20 {
   21 	int i = 1;
   22 	Val v = NULL;
   23 
   24 	Tsp st = tisp_env_init(64);
   25 #ifndef TIB_DYNAMIC
   26 	tib_env_math(st);
   27 	tib_env_io(st);
   28 	tib_env_os(st);
   29 	tib_env_string(st);
   30 	tisp_env_lib(st, tibs);
   31 #endif
   32 
   33 	/* TODO SIGTERM to handle garbage collection */
   34 	struct sigaction sigint;
   35 	sigint.sa_handler = SIG_IGN;
   36 	sigaction(SIGINT, &sigint, NULL);
   37 
   38 	if (argc == 1) {
   39 		st->file = "(repl)";
   40 		goto readstr;
   41 	}
   42 
   43 	for (; i < argc; i++, v = NULL) {
   44 		if (argv[i][0] == '-') {
   45 			if (argv[i][1] == 'c') { /* run next argument as tisp command */
   46 				if (!(st->file = argv[++i])) {
   47 					fputs("tisp: expected command after -c\n", stderr);
   48 					exit(2);
   49 				}
   50 readstr:
   51 				if ((v = tisp_read(st)))
   52 					v = tisp_eval(st, st->global, v);
   53 			} else if (argv[i][1] == 'v') { /* version and copyright info */
   54 				fprintf(stderr, "tisp v%s (c) 2017-2022 Ed van Bruggen\n", VERSION);
   55 				exit(0);
   56 			} else if (argv[i][1]) { /* unsupported argument or help */
   57 				fputs("usage: tisp [-hv] [-c COMMAND] [-] [FILE ...]\n", stderr);
   58 				exit(argv[i][1] == 'h' ? 0 : 1);
   59 			} else { /* single hypen read from stdin */
   60 				v = tisp_eval_seq(st, st->global, tisp_parse_file(st, NULL));
   61 			}
   62 		} else { /* otherwise read as file */
   63 			v = tisp_eval_seq(st, st->global, tisp_parse_file(st, argv[i]));
   64 		}
   65 		if (v && v->t != TSP_NONE) tisp_print(stdout, v);
   66 	}
   67 
   68 	puts("");
   69 
   70 	return 0;
   71 }