tisp

tiny lisp
git clone git://edryd.org/tisp
Log | Files | Refs | LICENSE

commit a60aaa30af90261ceb84baebc7fa3c737724542f
parent 5cff3c79f62476122a11b9a87489e3e9ee4f6222
Author: Ed van Bruggen <edvb@uw.edu>
Date:   Tue, 20 Mar 2018 19:32:19 -0700

Add support for comments

Diffstat:
tisp.c | 5+++--
1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/tisp.c b/tisp.c @@ -114,11 +114,12 @@ issymbol(char c) return BETWEEN(c, 'a', 'z') || strchr("+-*/", c); } -/* TODO skip comments */ static void skip_spaces(Str str) { - for (; *str->d && isspace(*str->d); str->d++); + str->d += strspn(str->d, " \t\n"); /* skip white space */ + for (; *str->d == ';'; str->d++) /* skip comments until newline */ + str->d += strcspn(str->d, "\n"); } /* return hashed number based on key */